Logotyp: Advokatbyrån Svensson & Partners

Välkommen till Advokatbyrån
Svensson & Partners i Kristianstad

Du kan på goda eller direkt felaktiga grunder anklagas för ett brott. Då kan Du behöva en offentlig försvarare. Du kan också bli utsatt för ett brott och då kan Du behöva ett målsägandebiträde.

I samband med eller efter en äktenskapsskillnad eller separation, kan Du behöva hjälp med bodelningen eller hjälp med frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn.

Du kan behöva hjälp om Du har sålt eller köpt en fastighet och det uppkommer tvist om denna.

Om Du skulle hamna i tvist med ett företag, eller Du som företagare har en tvist med någon kund, kan Du behöva juridisk hjälp.

Detta är bara några exempel på situationer där man som privatperson eller företagare kan behöva juridisk hjälp.

Hjärtligt välkommen till oss – vi hjälper Dig gärna!

Personal på svensson & partners

Rättsområden

Vi på Advokatbyrån Svensson & Partners i Kristianstad har valt att fokusera på privatpersoner och småföretag.

Exempel på rättsområden som vi jobbar med:

  • Brottmål; offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Tvistemål; familjerätt, bodelning, privaträtt, fastighetsrätt mm
  • Övrigt; LVU, LPT, utlänningsärenden mm

Esbjörn Svensson har avlagt jur. kand. vid Lunds universitet och har arbetat som tingsnotarie. Esbjörn Svensson blev advokat 1986. Esbjörn Svensson har lång erfarenhet som advokat. Han är specialiserad på brottmål och fastighetsrätt samt han sysslar även med andra rättsområden av civilrättslig karaktär.

Rättshjälp, rättsskydd och försäkringar

Kostnader för vårt arbete kan Du ofta få hjälp med.

Genom hemförsäkringen har Du vanligtvis ett rättsskydd som hjälper Dig med kostnaderna. Om hemförsäkringen inte täcker detta, är det möjligt att ansöka om rättshjälp. Rättshjälp beviljas av domstol eller av Rättshjälpsmyndigheten.

Om Du är misstänkt för allvarligare brott utses en offentlig försvarare av domstol och i vissa fall utser domstolen ett målsägandebiträde för brottsoffret. Detta sker på begäran av åklagaren, den misstänkte eller brottsoffret. Vi hjälper Dig gärna med detta. I de flesta fall betalar staten denna kostnad.

Kontakta oss så upplyser vi Dig vidare om möjligheterna att få hjälp med kostnaderna som uppstår när Du söker juridisk hjälp.

Välkommen till Advokatbyrån Svensson & Partners i Kristianstad!

Kontakter

Esbjörn Svensson

Esbjörn Svensson

Advokat

esbjorn.svensson@svenssonpartners.se
0706 455 295

Administration

Camilla Krona-Erlandsson

Sekreterare 
044 - 777 00 50
Fax: 044 - 22 64 77

Besök oss

Västra Storgatan 26, 291 31 Kristianstad